Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Krysning Av Veg Og Bane Undergang Eidanger, Porsgrunn
Undergang Eidanger, Porsgrunn
         
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
         
Prosjektet med å lage en undergang var høyt prioritert helt siden 1970-tallet, men ble utsatt grunnet dets tekniske vanskelighetsgrad og kompleksitet samt høye og usikre kostnadskalkulasjoner. 

Riksvei 36 i Telemark binder sammen E18 i sør og E76 i nord. Blant annet passerer veien Porsgrunn og Skien, de to største byene i Telemark. Trafikkbelastningen varierer mellom 12 000 og 19 000 kjøretøy per døgn. Ved Eidanger stasjon, 1km nord for E18, krysser vestfoldbanen veien. Plankryssningen skapte store kødannelser og problemer for trafikkavviklingen, spesielt vinterstid grunnet en bratt bakke opp til togovergangen fra Porsgunnssiden. Prosjektet med å lage en undergang var høyt prioritert helt siden 1970-tallet, men ble utsatt grunnet dets tekniske vanskelighetsgrad og kompleksitet samt høye og usikre kostnadskalkulasjoner.

Etter fire vellykkede prøveprosjekt av Jetgrunn på Østlandet ble det bestemt å gjennomføre Eidanger-prosjektet som et FoU-prosjekt hvor partene var Statens Vegvesen Telemark, Næringsdepartementet/Industrifondet, Norcem og Rådgivende ingeniører L. Ø. Hoksrud AS.

Prosjektbeskrivelse
Eidanger prosjektet omfattet bygging av ny riksvei 36 på strekningen mellom Moheim og Vallermyrene, en strekning på 800 meter. Prosjektet omfattet også en planundergang med tre separate traubruer, 2 jernbanebruer og en kjørebru, med bruspenn på 27 meter. Landkarene til bruene ble laget ved hjelp av jetinjiseringsmetoden der en ved støping av 3 pelrekker med totalt 188 jetpeler dannet en egenstabil massiv konstruksjon. På pelekonstruksjonen ble det støpt en last- og spenningsfordelende bjelke i armert betong. Den massive konstruksjonen av jetinjisert materiale danner sammen med den spenningsfordelende betongbjelken landkarskonstruksjonen.

Etterkontroll
Det ble til sammen tatt ut 292 kjerneprøver av jetpelene. Det viste seg at fordelingen av tilslagsmaterialer var meget god og at trykkfastheten var høyere enn forventet. Midlere trykkfasthet for standardsement lå på 46,5 MPa mens den lå på 40,2 MPa for industrisement.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/?ie=UTF8&t=m&ll=59.125061,9.698009&spn=0.002753,0.010064&z=16&output=embed{/iframe}


 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Landkarskonstruksjon

Byggherre
Statens Vegvesen, Telemark

Oppdragsgiver
Statens Vegvesen, Telemark

Byggeår
1991

Omfang
188 jetpeler satt som landkarskonstruksjon på begge sider for to jernbanebruer og en kjørebru.

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse
icn small video Prosjektvideo (360p)

   
         
         
 
Lignende prosjekter

Børja bru, Børja 
Landkarsfundamenter med jetpeler i tre rader. Pelene ble satt i lagdelt sand og silt.
Les mer 

 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English