Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Tetningskonstruksjoner Hogga Dam, Lunde Prosjekter Prosjekter-sub Hogga Dam, Lunde
Hogga dam, Lunde
         
Hogga_dam_672x250
         
NCC Construction har fått i oppdrag av Statkraft å utføre ombygging av Hogga dam i Telemarksvassdraget. Slusemurene og den gamle fyllingsdammen fra 1890-tallet har store lekkasjer som skal tettes og forsterkes. I forbindelse med dette ble det blant annet benyttet jetpeler som en tetningskonstruksjon til fjell.

Grunnforhold
Grunnforholdene bestod av lagvis steinmasser og sand/silt. Steinmassene bestod av større kulestein. Deler av steinlaget ble masseutskiftet før produksjon. Under steinlaget ble det påtruffet et lag med sand/silt før man igjen traff steinmasser før berg. Berg lå i dybder på 13 til 5 meter fra gravenivå i byggegropa.

Valgt løsning
For å løse problemene med lekkasjer under fyllingsdammen ble det først etablert en fangdam oppstrøms for å få en tørr byggegrop. Det ble så satt ned en 12 meter lang spuntrekke oppstrøms av dammen. Mot dampilaren skrånet berg oppover som ville gitt lekkasjer under en eventuell spuntrekke. Det ble i dette området bestemt å benytte jetpeler satt til berg som en tetningkonstruksjon. Jetpelene ble satt med overlapp for å danne en tett vegg. Pelene ble også satt tett inntil dampilar og spuntrekken for å få en kontinuerlig tett vegg langs hele fyllingsdammen.

Jetpelene hadde lengder på mellom 12 og 4 meter. Over rekken av spunt og jetpeler skal det så etableres en tett betongkonstruksjon.

Bilder (trykk på bildene for større versjon)
Hogga_dam_small
Hogga dam oppstrøms
 
borerigg small
Hogga dam nedstrøms
 
borerigg3 small
Damluker Hogga dam
 
Hogga_dam_small
Riggområde med fangdam i
bakgrunn

 
borerigg small
Peleproduksjon
 
borerigg3 small
Peleproduksjon
 
Hogga_dam_small
Peleproduksjon ved dampilar
 
borerigg small
Frigraving av jetpeler, god
kontakt mot spunt

 
borerigg3 small
Frigraving av jetpeler
  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Tetningskonstruksjon

Byggherre
Statkraft

Oppdragsgiver
NCC Construction

Konsulent
Norconsult

Tidsrom
Januar - Februar 2014

Omfang
20 stk ø2,0 m peler
Totalt 140 løpemeter

Prosjektadresse
Flåbygdveien 446, 3825 Lunde (Telemark) 

Media
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter

Birkeland vannverk, Birkeland
Isolering av forurensede masser fra drikkevann med tetningsmur av jetpeler til fjell.
Les mer
 
Grandfjæra Næringspark, Molde
Tetningsvegg av jetpeler for å hindre utvasking av masser under kai.
Les mer
 
Paradisbukta fyllplass, Mandal
Lekkasje i avfallsfylling ble tettet med en vegg av jetpeler gjennom steinfylling og morenemasser.
Les mer


© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English