Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Om Oss Nyheter Storgata 14-18, Oslo
Kombinert refundamentering og støttemur av jetpeler i Storgata 14-18, Oslo
Publisert 06.03.2015

Jetgrunn har nylig ferdigstilt jetpelearbeidene ved Storgata 14-18 i Oslo. Arbeidene er utført for hovedentreprenør JM Norge AS. Thon Eiendom er oppdragsgiver på prosjektet.


JM Norge skal oppføre et kombinert nærings- og kontorbygg på 6 etasjer i Storgata 14-18, bygget skal ha to kjelleretasjer. For å sikre byggegropen blir det benyttet stagforankret spunt ut mot tilstøtende gater. Mot Storgata 20 ble det besluttet å etablere en mur av jetpeler som kombinert refundamentering av bygget og sikringskonstruksjon for byggegropen.

Storgata 20 er et bygg fra ca. 1900 som er i svært dårlig forfatning. Bygget er fundamentert på en liten gråsteinsmur direkte på leire. På grunn av fare for store setninger skulle sikringskonstruksjonen av jetpeler etableres uten behov for stag under bygget.

Det ble etablert rundt 60 stk Ø2,0 meters peler som gikk delvis under steinmur på Storgata 20 og delvis ut i byggegropa. Grunnforholdene på plassen var ren Oslo-leire.

Det ble etter utgraving av byggegrop kun konstatert minimale setninger på bygget.


Sist endret 06.03.2015

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English