Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering
Refundamentering
       
refundamentering 672x250  
       
Refundamentering av eksisterende bygg og konstruksjoner er et område hvor jetpeler er mye brukt. Årsakene til at et behov for refundamentering oppstår er hovedsakelig når setninger og bevegelser i grunnen gir skader på bygg, konstruksjoner, vannrør, ledninger etc. eller at bygningen påføres økte belastninger ved bruksendring og ombygging. 

Refundamentering kan også være et prevantivt tiltak som erstatning for spunt ved graving tett inntil eksisterene bygningsmasse.

Hovedårsakene til at skadelige setninger oppstår og at refundamentering er nødvendig er senking av grunnvannstand, dårlig bæreevne i grunnen eller ugjevn dybde til fjell.

Senking av grunnvannstand er et stort problem blant annet for eldre bygg som er fundamentert på treflåtelag. Når grunnvannstanden senkes får treverket tilgang på oksygen, noe som over tid kan medføre store råteskader med tilhørende setninger og skader. Konvensjonell løsning med understøping av tørrmuren er ofte kostbar og kan medføre et farlig arbeidsmiljø og stor risiko for tilleggssetninger.

Med jetpeler kan man erodere bort treflåtelaget og få full kontakt med byggets tørrmur. Jetpelene settes seksjonsvis til fjell eller faste masser. Jetjiseringen er skånsom overfor konstruksjonen og omgivelsene. Det er ikke fare for ukontrollerte tilleggssetninger. Om ønskelig kan kjelleren graves ut i etterkant for å opprette nye kjelleretasjer. Jetpelene kan wireskjæres og fungerer som kjellervegger.

Ved opprettelse av nybygg med fundament lavere enn nabobyggets fundament vil jetpeler også være et godt alternativ. For å grave ned til det nye byggets fundamentnivå må nabobyggets fundament sikres. Spunting medfører rystelser i grunnen, og risikoen for setninger på eksisterende bygg er stor.


Fundamentene kan da forlenges til bæredyktig grunn fra eksisterende terrengnivå  med jetpeler. Verdifullt areal kan utnyttes maksimalt ved å plassere nytt bygg tett inntil eksisterende. Arbeidene kan utføres på en miljømessig skånsom måte og uavhengig den øvrige byggevirksomhet.
Eksempelprosjekter refundamentering:


Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer


 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer


 
City Lade, Trondheim
Refundamentering av eks. bygg kombinert med sikrings-konstruksjon for byggegrop.
Les mer© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English