Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Sikringskonstruksjoner
Sikringskonstruksjoner
       
sikring672x250  
       
Sikringskonstruksjoner er et område hvor jetpeler er mye brukt, men mest i kombinasjon med refundamentering hvor man kan sikre eksisterende bygg og byggegrop samt utnytte tilgjengelig areal maksimalt.

I tettbygde strøk kan jetpeler som alternativ til spunt være spesielt lønnsomt da man slipper støy og vibrasjoner, setninger som følge av staging og at spunten setter seg samt at man kan utnytte arealet fullt ut.

Ved byggegroper i åpne landskap vil i de fleste tilfeller konvensjonelle metoder være mest lønnsomt.

I bildet over er det brukt CFA-peler i kombinasjon med noen jetpeler ved et prosjekt ved Alnafoss kontorpark.
Eksempelprosjekter sikringskonstruksjoner:


Storo Storsenter fase II, Oslo
Sikringskonstruksjon av jetpeler mot byggegrop og ny kjørerampe.
Les mer


 
Strandkaien, Bergen
Ved utgraving av kulvert ble strandkaiterminalen sikret med en støttemur av jetpeler.
Les mer


 
City Lade, Trondheim
Refundamentering av eks. bygg kombinert med sikrings-konstruksjon for byggegrop.
Les mer
© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English