Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering P-hus, Lillestrøm
P-hus, Lillestrøm
         
  Dr.techn. Olav Olsen og NGI utarbeidet i 2007 en rapport på fundamenteringen av P-huset. Grunnet til dels store setninger og underdimensjonerte fundamenter, måtte bygget refundamenteres.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjekttype
Refundamentering

Oppdragsgiver
Rom Eiendom AS

Tidsrom
Mars - Juni 2012

Omfang
74 stk "trådsnellepeler" med ø2,2 m i topp og bunn og ø1,5 m i midten. Totalt 356 løpemeter.

Prosjektadresse
Stillverksveien 5-11
2000 Lillestrøm

Media 
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse 
   
         
         

Generelt
I Stillverksveien på Lillestrøm har Rom Eiendom et parkerings- hus. Bygget ble oppført i 2002. Parkeringshuset har næringslokaler i 1 etasje. Videre er det 2 etasjer med parkering. Bygget skal være forberedt for påbygning av ytterligere 2 etasjer. Bygget er fundamentert på stripefundamenter direkte på grunnen. 
Det er registrert setninger på bygget siden bygget ble oppført. Med bakgrunn i de registrerte setningene, og med tanke på at det i fremtiden skal bygges på med ytterligere 2 etasjer, besluttet Rom Eiendom å igangsette refundamentering av vestre del av parkeringshuset .

Grunnforhold
Generelt består hele området av elveavsetninger til stor dybde. I toppen er det en del fyllmasser. Videre ned er det lag med leire, silt og sand. Terrenget er tilnærmet flatt og ligger på ca. kote 106 ved P-huset.

Valgt løsning
Vurderinger av registrerte setninger, samt opptredende fundamentlaster, viste at det ikke var tilrådelig å bygge på ytterligere 2 etasjer i vestre del uten at tiltak ble iverksatt.
Det ble til slutt valgt å refundamentere deler av bygget på jetpeler.
Først ble det vurdert å refundamentere deler av bygget på ca. 12 m lange jetpeler. Pelene ville da komme ned i fastere masser, slik at pelene fikk god kapasitet på pelespissen. Senere ble det vurdert alternativer med kortere peler hvor uk pel ble ført ned under fyllmassene. Med kortere peler ble peleantallet økt.
Endelig løsning ble å etablere 5 m lange jetpeler. Pelene ble formet som en trådsnelle. I bunn og topp var det peler med diameter 2.2 m og lengde 1 m. Midtre del av pelen ble etablert med diameter 1.5 m og lengde 3 m.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=Lillestr%C3%B8m&hl=no&ie=UTF8&sll=59.391749,18.007085&sspn=0.038196,0.132093&oq=lillestr%C3%B8m&hnear=Lillestr%C3%B8m,+Akershus&t=m&hq=&z=14&ll=59.95597,11.050378&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Magasinet, Drammen
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Råtne tre-flåtelag hadde gitt setninger.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Eramet Sauda, Sauda
Refundamentering av søylefundamenter og sikring av graveskråning.
Les mer

 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English