Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Tunneler, Kulverter Og Sjakter Nordlandssykehuset, Bodø Prosjekter Refundamentering Nordlandssykehuset, Bodø
Nordlandssykehuset, Bodø
         
  Nordlandssykehuset har under utførelse full renovering av eksisterende bygningsmasse samt oppføring av omkring 29 000 m² nybygg.

 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Sjakt, refundamentering og støttemur

Byggherre
Nordlandssykehuset HF

Oppdragsgiver
Nordlandssykehuset HF

Byggeår
2009


Omfang
32 peler innvendig i fløy A og 18 peler utvendig i fløy B. Den sirkulære sjakta bestod av 18 peler, mens støttemuren i uttrekksgrøfta bestod av 22 peler.


Prosjektadresse
Biskop Kroghs gate 25, 8005 Bodø

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

I den forbindelse måtte begge sidefløyene på det eksisterende hovedbygget sikres med jetpeler. Samtidig måtte en sjakt og en dyp grøft for nye bunnledninger sikres med sikringskonstruksjoner av jetpeler.

Grunnforhold
Grunnen bestod av fyllmasser over torv over Bodøleire. Bodøleira var meget fast og ble anslått å ha en fasthet på opptil 700 kPa.

Løsning
Det ble først installert to testpeler for å kunne samle mest mulig informasjon om Bodøleira. Testpelene viste seg å være vellykket og inngikk senere i sikringskonstruksjonen for dypgrøfta. Innvendig i fløy A i hovedbygget ble det etablert 32 peler. Utvendig på fløy B i hovedbygget ble det installert 18 peler. Den sirkulære sjakta bestod av 18 peler, mens støttemuren i uttrekksgrøfta bestod av 22 peler.
Diameteren på pelene varierte fra 1,6m til 2,0m.

Resultat
Utførelsen av prosjektet var meget krevende, siden deler av produksjonen foregikk inne i hovedbygget som var i full drift. Videre var produksjonen av sjakta utfordrende, siden bunnledninger i full drift skulle integreres i jetpelkonstruksjonen. Produksjonen av testpelene i starten av prosjektet ga meget verdifull informasjon angående grunnforholdene, og bidro til at prosjektet ble meget vellykket.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=Nordlandssykehuset+Bod%C3%B8,+Prinsens+gate,+Bod%C3%B8&hl=no&ie=UTF8&sll=62.736869,7.180367&sspn=0.008591,0.033023&oq=nordlandssykehuset&hq=Nordlandssykehuset&hnear=Prinsens+gate,+Bod%C3%B8,+Nordland&t=m&ll=67.283722,14.406548&spn=0.006672,0.070217&output=embed{/iframe}


 
 
Lignende prosjekter

Hafslund sikkerhetsbygg, Oslo
Ny sjakt for pumpekum med jetpeler til fjell. Innvendig diameter på 3,5 meter.
Les mer

 
 
TYA - Norsk Hydro, Årdal
25 meter dyp støpesjakt av jetpeler. Sjakten har en diameter på 9 meter.
Les mer
 
Anodefabrikken, Årdal
Refundamentering av fire søylefundamenter ved bruk av jetpeler.
Les mer

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English