Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering Korsgata 5, Oslo
Korsgata 5, Oslo
         
  I forbindelse med oppføring av nybygg i Korsgata 5, måtte byggegropa sikres ved installering av jetpeler under gavlvegg på eksisterende nabo-bygning i Øvregate 5. Nybygget skulle oppføres i fem etasjer over terreng og en kjelleretasje.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering og støttemur

Oppdragsgiver
Sameiet Øvregate 7

Konsulent
Multiconsult AS

Tidsrom
November - Desember 2008

Omfang
17 stk. ø1,8 m og ø1,6 m jetpeler.

Prosjektadresse
Korsgata 5, 0551 Oslo 

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Grunnforhold
Grunnen bestod generelt av leire med skjærstyrke 20-40 kN/m2
.
Løsning
To rader med vertikale peler ble installert. Den første raden ble etablert fra kt. +6,15m og opp til underkant fundament, ca. kt. +8,65m. Den andre raden ble etablert fra kt. +6,0m og opp til graveplanum kt. +7,0m. Det ble til sammen produsert 17 jetpeler med diameter 1,6m og 1,8m. Senteravstand mellom pelene var 1,25m.

Resultat
Arbeidene var krevende fordi tørrsteinsmuren under Øvregate 5 var i meget dårlig forfatning, og hele gården var preget av setningsskader. Dessuten var kjelleretasjen bebodd. Det måtte derfor anvendes meget forsiktige produksjonsparametre for ikke å forårsake ytterligere skader.

Videre var det tilgjengelige riggområdet på plassen alt for liten for etablering av full jetgroutingsutrustning. Grouten måtte derfor blandes flere kilometer unna og transporteres til Korsgata i betongbiler.

Til tross for utfordringene gikk gjennomføringen av arbeidene problemfritt, og prosjektet var vellykket med tanke på fremdrift, kvalitet og økonomi.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=Korsgata+5,+Oslo&hl=no&ie=UTF8&sll=67.283722,14.406548&sspn=0.028969,0.132093&oq=korsgata+5&hnear=Korsgata+5,+Gr%C3%BCnerl%C3%B8kka,+0551+Oslo&t=m&hq=&z=14&ll=59.920054,10.755254&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
City Lade, Trondheim
Refundamentering av eks. bygg kombinert med sikrings-konstruksjon for byggegrop.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer

 
 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English