Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering Eramet Sauda, Sauda
Eramet Sauda, Sauda
         
  I forbindelse med byggingen av ny tappegrop ved Ovn 12 ble det foretatt omfundamentering av 2 stk. eksisterende søylefundamenter, samt sikring av graveskråning mot eksisterende fundamenter  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering og sikringskonstruksjon

Byggherre
Eramet Norway AS

Oppdragsgiver
Eramet Norway AS

Konsulent
Norconsult AS

Byggeår
2006

Omfang
17 stk. vertikale peler og 6 peler til støttemur. Diametre på 1,6 m og 2,0 m.

Prosjektadresse
Eramet, Sauda

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelsegooglemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Orientering om prosjektet
I forbindelse med byggingen av ny tappegrop ved Ovn 12 ble det foretatt omfundamentering av 2 stk. eksisterende søylefundamenter, samt sikring av graveskråning mot eksisterende fundamenter med en støttevegg.
Det ble innhentet tilbud på to alternative utførelser:
A) Borede og injiserte stålpeler kombinert med støttevegg av stålrør.
B) Jetpeler som kombinerer fundamentering og støttevegg.

Det var en forutsetning at ovn og kran skulle være i drift under hele utførelsen. Av hensyn til dette var det ikke akseptert setninger og/eller deformasjoner.
Vektlegging på forutsigbarhet med hensyn til kvalitet og utførelse, var avgjørende for valg av metode. Følgende argumenter ble lagt til grunn:
- Metoden var godt dokumentert fra tilsvarende prosjekter i Norge.
- Minimale setninger, tilnærmet lik null. God in-situ kontroll på eventuelle deformasjoner som måtte oppstå under sikringsarbeidene, slik at korrigerende tiltak kunne iverksettes umiddelbart.
- Risikoen for setninger, rystelser og vibrasjoner på inntilliggende konstruksjoner var svært små.
- Ingen vibrasjoner/rystelser som kunne påføre skade på bygningskonstruksjonen.
- Stor fleksibilitet.
- At man kunne opprettholde full produksjon i fabrikken i hele anleggsperioden.
- Kort byggetid, 5-6 dager.
- Kostnadene var stort sett de samme som alternativ løsning, men usikkerheten/ risikoen var liten.

Grunnforhold
Grunnen bestod av fylling (slagg, sand og grus med innslag av stein og blokker). Tverrmålene på blokkene var opptil 60-80cm. Grunnvannet ble påtruffet på kote+0,4. Denne varierte med vannstand i sjøen og elva. Antok friksjonsvinkel Ø 40° og ɣm=1,4.

Konstruksjon og laster
Fabrikken var konstruert med fundament og fundamentsøyler av plasstøpt betong. Overbygningen ble båret av stålsøyler. Stålsøylene var innspent i fot og uavstivet i topp. Taket ble båret av ståltakstoler. Kranbanen var hengt opp i byggets hovedsøyler. Permanente søylelaster/brukslaster var beregnet til 2300KN. Det var ingen vesentlig reduksjon i last ved fundamenteringen.

Utførelse
Alle pelene ble installert fra eksisterende gulv i fabrikkhall, kote + 5,0. Det ble totalt installert 17 vertikale peler, hvorav 11 peler med tilpasset diametre for sikring av kranfundamentene, og 6 peler som utgjorde støttemuren. Basert på bæreevne-beregninger ble pelene produsert med diametre på henholdsvis 1,6m og 2,0m. De ble installert med overlapp slik at de tilnærmet utgjorde en monolittisk blokk med et ekvivalent peleareal lik eller større enn eksisterende fundamentareal. Totalt ble det produsert ca. 60m med jetpeler.

Setningsmålinger
Setningsmålinger under og etter pelproduksjon lå innenfor målenøyaktigheten på +/- 2mm.

Trykkfasthetsmålinger
Det ble målt trykkfastheten på 6 prøver av returmaterialet. Trykkfastheten ved 28 døgn lå mellom 20,4MPa og 24,1 MPa. Trykkfastheten på returmaterialet lå erfaringsmessig 20-30% lavere verdier i forhold til kjerneboret pelmateriale.

Konklusjon
Prosjektet var vellykket. Selv om utfordringene var store med full drift i smelteverket under utførelsen, ble prosjektet gjennomført innenfor de rammer som var gitt, også med hensyn på framdrift og økonomi.

{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=sauda+smelteverk&aq=&sll=59.650463,6.360612&sspn=0.0206,0.038881&t=m&ie=UTF8&hq=sauda+smelteverk&ll=59.651395,6.362371&spn=0.011709,0.041199&z=14&iwloc=A&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer
 
Magasinet, Drammen
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Råtne tre-flåtelag hadde gitt setninger.
Les mer

 
 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English