Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering Hoff Varmesentral, Oslo
Hoff varmesentral, Oslo
         
  For å muliggjøre utgraving av byggegrop ved Hoff Varmesenter, ble det besluttet å underpine gavlveggen av eksisterende bygg med jetpeler. Kravet til rystelser/vibrasjoner og setninger var 0.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
PA-Entreprenør

Konsulent
Multiconsult AS avd. Noteby

Byggeår
2005

Omfang
10 stk. ø2,2 m og ø1,5 m trådsnellepeler.

Prosjektadresse
Harbitzalléen 1, 0275 Oslo

Media
pdflogoProsjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse 


   
         
         

Grunnforhold
Grunnundersøkelsene er utført av Multiconsult AS Avd. Noteby. Grunnen består av løsmasser med tørrskorpe og silt over en middels fast leire med antatt skjærstyrke på 50 kPa og romvekt på 20 kN/m2. Dybder til fjell antas å være 30-50 m. Grunnvannsnivået i området ligger mellom 1,0 - 1,5 m under terreng.

Løsning
Det er installert totalt 10 jetpeler gjennom og under fundamentet for gavlveggen av eksisterende bygg. Pelene er installert med skråvinkel på 7° med vertikalplanet slik at senter UK jetpel ligger sentrisk under eksisterende fundament. Pelene ble derfor etablert i utborede hull med diameter 300 mm i eksisterende fundament så nær
eksisterende grunnmur som mulig. For å få tilstrekkelig bæreevne, ble øvre og nedre del av pelennetablert med en diameter på 2,2 m, mens resten av pelen hadde en diameter på 1,5 meter.

Returmaterialet fra pelproduksjon
Det er ikke boret ut kjerneprøver av pelematerialet for trykkprøving, men det er foretatt trykkprøving av returmaterialet fra peleproduksjonen. Resultatene fra trykkprøvingen av 10 terninger viser en middelfasthet på 8,9 MPa (72 kg/cm2) etter 28 døgn. Med et sementinnhold i returmaterialet som utgjør ca. 15-25 % av den
sement som injiseres ned i bakken betyr det at trykkstyrken i pelene ligger høyere (i området 12-15 MPa).

Hevinger og setninger
Ingen hevinger eller setninger ble observert på bygget under produksjon.

Konklusjon
Teknisk: Et bra resultat i tråd med kravene.
Kostnader: I henhold til kontrakt, kun regulering av masser. 
 

{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Harbitzall%C3%A9en+1&aq=&sll=64.55875,17.70995&sspn=37.978171,49.482422&ie=UTF8&hq=&hnear=Harbitzall%C3%A9en+1,+Ullern,+0275+Oslo&t=m&ll=59.924571,10.675364&spn=0.011614,0.041199&z=14&iwloc=A&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

St. George Street, London (UK)
En av Londons eldste puber ble refundamentert med jetpeler. Det ble også etablert støttemur.
Les mer
 
City Lade, Trondheim
Refundamentering av eks. bygg kombinert med sikrings-konstruksjon for byggegrop.
Les mer


 
Alnafoss kontorpark, Oslo
Verneverdig teglsteinsbygg med setningsskader ble refunda-mentert med jetpeler til fjell.
Les mer

 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English