Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering Stortingsgata 6, Oslo
Stortingsgata 6, Oslo
         
  Stortingsgaten 6 er et nytt kontorkompleks på 7 etasjer samt parkeringshus i 3 plan under oppføring. Tomta på 975m er avgrenset av Stortingsgata, Rosenkrantzgata og Prestegata samt nabobygget.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering og tetting mot spunt

Byggherre
Linstow Eindom AS

Oppdragsgiver
OBAS

Konsulent
Scandiaconsult

Byggeår
2002

Prosjektadresse
Stortingsgata 6, 0161 Oslo.

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Opprinnelig sto det to bygninger på tomta; Flaggfabrikken og Nordstjernegården. Flaggfabrikken er fra 1895 og verneverdig. Omfattende renoveringsarbeider ble igangsatt for å bevare fasaden. Bygget ble refundamentert med stålkjernepeler til fjell. I forbindelse med disse arbeidene ble bygget påført setningsskader på fasaden med den konsekvens at fasade ut mot bakgården ble revet.

Grunnforhold
Det var ikke gjort grunnundersøkelser på selve eiendommen annet en oppsummering av eksisterende informasjon om grunnforholdene rundt Stgt. 6. Etter at Nordstjernegården var revet ble det først mulig å gjøre grunnundersøkelser. Det som opprinnelig var antatt fjellnivå kote -05 og -1,0 viste seg å være toppen av et mektig permeabelt morenelag. Dybden til fjell lå mellom kote -4 og -15. Grunnvannet lå på kote 2.

Problemstilling
Av hensyn til nærliggende bygninger var det nødvendig med tett utførelse av byggegropen. På bakgrunn av prøveramming ble stagforankret spunt til fjell valgt som primær sikringskonstruksjon av byggegropen. Det viste seg imidlertid vanskelig å ramme spunten ned til fjell, og kun et fåtall spuntnåler nådde ned.

Løsning
Da det ble avdekket at Stgt. 4 ikke sto på fjell ble jetpeler valgt både som lastoverførende konstruksjonsløsning for Stgt. 4 og som tetting i morene overfjell. For tetting av spunt ble det valgt jetpeler som tettemetode. Pelene ble installert 60cm ned i fjell og opp 1,0m over spuntfot.

Poretrykks- og setningsmålinger
Fire poretrykksmålinger var installert forut for utgraving under grunnvannstanden. Etter hvert som det ble gravd ut viste målt poretrykk omgjort til stigehøyde tilsvarende nivå som midlere utgravingsnivå. Dette bekreftet også at innstrømningen i byggegropen var meget ubetydelig. Stortingsgata 4 ble fulgt opp med kontinuerlige setningsmålinger. Ingen setninger ble registrert, hverken under jetpelarbeidene eller senere under utgraving av byggegropen. Flaggfabrikken i Prestegata satte seg imidlertid inntil 43mm i forbindelse med refundamentering med stålkjernepeler.

Konklusjon
Til tross prøveramming av spunt til fjell kan problemer oppstå. Alternative løsninger må vurderes i designfasen. Jetpeler kan anvendes i kombinasjon av tetting og konstruksjonselementer.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=Stortingsgata+6,+Oslo&hl=no&sll=61.255006,9.248258&sspn=4.620734,16.907959&oq=stortingsgata+6&hnear=Stortingsgata+6,+Sentrum,+0161+Oslo&t=m&ie=UTF8&hq=&z=14&ll=59.91299,10.738207&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer
 
E18-Gartnerløkka, Kr.sand
Tetting mellom spunt og fjell med jetpeler på baksiden av spuntveggen.
Les mer
 
Stockholmring SL24, Stockholm (S)
Bruk av jetpeler for å tette morenelaget mellom UK spunt og fjell over 270 meter.
Les mer

 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English