Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering Alnafoss Kontorpark, Oslo
Alnafoss kontorpark, Oslo
         
  I forbindelse med bygging av Alnafossen kontorpark ble det nødvendig å sikre et verneverdig teglsteinsbygg mot utglidning. Dette bygget var i dårlig forfatning og var påført store sprekker og setningskader.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
Statsbygg, Entra Eiendom AS

Oppdragsgiver
Bundebygg AS

Konsulent
Noteby

Byggeår
2001

Omfang
Ca. 30 jetpeler og ca. 100 CFA-peler (del 2)

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Bygget er fundamentert på løsmasser på kote ca. +80.0. Fjellkoten er ca. fra kote +72 til +75.0, stigende mot motsatt ende
av bygget. Nybygget ble planlagt 10m fra eksisterende bygg. Grave- og sprengningsnivået for dette bygget var kote +69.85.

Grunnforhold
Løsmassene besto av fast leire og et lite lag fast lagret sand/grus over fjell.

Løsning
Løsning med bruk av jetpeler som støttevegg/underpinning ble valgt. Det ble etablert en støttevegg av jetpeler under deler av teglsteinsbygget nærmest nybygget. Jetpelene dannet på denne måten en støttevegg samtidig som de understøttet grunnmuren. Jetpelene ble etablert med god kontakt til fjell slik at fjellfoten kunne oppta både vertikal- og horisontalkrefter. Veggen ble avstivet med stag for hindre horisontaldeformasjoner i forbindelse med utgraving av byggegropen. Risikoen for differansesetninger mellom den delen som er fundamentert på fjell og resten av bygget som fortsatt er fundamentert på løsmasser anså byggherren for små.
Det er imidlertid faste og lite kompressible masser i området og dybdene til fjell under resten av bygget er små.

Setningsmålinger
Det ble utført setningsmålinger på det eksisterende bygget under produksjon og videre under tiden inntil man hadde kommet opp med råbygget til kote +80.0. De totale setningene ble målt til 4mm. Differansesetningene over bygget var knapt målbare, dvs. 2mm.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Brynsengfaret+6,+Oslo&aq=0&oq=Brynsengfaret+6&sll=59.909984,10.809616&sspn=0.009403,0.033023&ie=UTF8&hq=&hnear=Brynsengfaret+6A,+Gamle+Oslo,+0667+Oslo&ll=59.909986,10.809624&spn=0.009403,0.033023&t=m&z=14&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer
 
Magasinet, Drammen
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Råtne tre-flåtelag hadde gitt setninger.
Les mer

 
 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English