Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering Jüdiska Teatern, Stockholm (s)
Jüdiska Teatern, Stockholm (S)
         
  Entreprisen omfattet refundamentering av Jüdiske Teatern, et 250 år gammelt byggverk. Bygget var delvis fundamenter til fjell og delvis på løsmasser (leire).  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
K-Å Westerlunds Byggnads AB

Konsulent
Tyrens Infrakonsult AB

Byggeår
2000

Omfang
Rundt 30 jetpeler

Krav
Full drift av kjøpesenter under produksjon. Strenge krav til støy, slamhåndtering, sikkerhet og rengjøring.

Prosjektadresse
Djurgårdsbrunnsvägen 59, 11525 Stockholm, Sverige

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Under eksisterende gulv i 1.etasje, som delvis ligger på mark, var det planlagt ny kjelleretasje.

Bygningen var påført store riss og sprekkskader som følge av setninger over tid. Jetgrunn var i dette prosjektet hovedentreprenør med total ansvaret for design, utførelsen, dokumentasjon og kvalitetssikring av utført arbeid. Det ble benyttet underentreprenører til gravearbeider og boring gjennom tørrmur.

Grunnforhold
Det øverste laget, 2 - 2,5 m fra terreng og ned til UK grunnmur besto løsmassene av fyllmasser, grus, sand, stein og silt. Fra UK grunnmur besto massene av leire ned til morenelag over fjell. Dybden fra terreng til fjell varierte fra 6,0 - 8,5m. Morenen var siltig inneholdene stein og blokker.

Løsning
For de deler av grunnmuren som var fundamentert på løsmasser, ble det før gravearbeidene ble igangsatt, etablert en støttevegg av jetpeler under tørrmur og ned på fjell. Pelene ble installert som en sammenhengende pelerekke.

Krav til trykkfashet: 3 MPa. 12 kjerneprøver ble tatt ut, målt gjennomsnitt trykkfasthet var 10.5Mpa. Krav til setninger: 10mm. Målte totale setninger under produksjonen og etter produksjonen: 4.5mm.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=Judiska+Teatern+i+Sverige+AB,+Djurg%C3%A5rdsbrunnsv%C3%A4gen,+Stockholm,+Sverige&hl=no&ie=UTF8&sll=59.91299,10.738207&sspn=0.009402,0.033023&oq=J%C3%BCdiska+Teatern&hq=Judiska+Teatern+i+Sverige+AB,+Djurg%C3%A5rdsbrunnsv%C3%A4gen,+Stockholm,+Sverige&t=m&ll=59.330356,18.132769&spn=0.011383,0.032015&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

P-hus, Lillestrøm
Dels store setninger og under-dimensjonering gav et behov for refundamentering med jetpeler.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Stortingsgata 6, Oslo
Grunnet setningsskader ved stålkjernepelarbeider ble bygget refundamentert med jetpeler.
Les mer

 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English