Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering Anodefabrikken, Årdal
Anodefabrikken, Årdal
         
  Anodefabrikken er konstruert med fundamenter og fundamentsøyler av plasstøpt betong. Overbygningen bæres av stålsøyler som er innspent i fot og uavstivet i topp.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
Norsk Hydro ASA, Hydro Aluminium Årdal

Oppdragsgiver
Norsk Hydro ASA, Hydro Aluminium Årdal

Konsulent
Jetgrunn og AKS-prosjekt v/ Gunnar Aas

Byggeår
1998

Omfang
Til sammen 28 stk. jetpeler.

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Taket bæres av ståltakstoler. Kranbanene er hengt opp i byggets hovedsøyler. I forbindelse med utvidelsen av en brennovn, var det behov for å forlenge (underpinne) 4 fundamenter for kranbanen ned til kote +10.1. Fundamentene tok laster fra 3000-5000 kN.

Grunnforhold
Omfundamentering av de 4 fundamentene ved bruk av J2-peler var basert på følgende forutsetninger:
1. Grunnen består av middels fast silt og fin sand, 20kN/m3, friksjonsvinkel 33° og 0 attraksjon.
2. Grunnvannstanden er ikke høyere enn kote +10.1, og poretrykksfordelingen under fundamentene er hydrostatisk fordelt på det tidspunkt maksimal nyttelast opptrer.
3. Ekvivalent fundamentareal av J2-peler er regnet 0.25 m mindre i hver retning enn det aktuelle fundamentet.

Løsning
Det ble produsert totalt 28 J2-peler. De eksisterende fundamentene lå på kote +12.5 og kote +13.5. Disse skulle forlenges ned til kote +10.1. På grunn av begrensninger av innvendig fri høyde og tilkomst til angrepspunktene i fundamentene ble det nødvendig å installere pelene etter et korrigert program for å unngå drifts- og produksjonsmessige forstyrrelser i anodefabrikken. Dette innebar at pelene måtte settes med ulike angrepspunkter, diametre og c/c-avstand. Noen steder ble det også foretatt kjerneboring ( d=167mm) i angrepspunktet for pelene.

De fleste pelene ble etablert med skråvinkler på 5°- 7°. Dette innebar at hver enkelt pel fikk et større areal under produksjonen enn med en vertikal pel. For å sikre god kvalitet og utbredelsen på pelene ble de derfor produsert med konservative parametere, spesielt med hensyn til densitet (v/c forhold) og opptrekkshastighet. For kontroll av poretrykket ble det betongsaget utsparinger rundt søylene og gravet ut til en dybde på ca. 0.50 m. Setnings- og loddavviksmålinger ble foretatt løpende under og etter produksjon.

Konklusjon
Pelene under fundamentene viste svært lite avvik i forhold til fundamentenes areal. Motstandsmomentet i det mest kritiske snitt for det mest avvikende fundament, viste at de beregningsmessige strekkspenninger lå godt innenfor tillatt verdi (0.29 N/m2).

Presisjonsmålinger utført under og etter underpinningsarbeidene viste ingen registrerbare setnings- eller loddavvik. Visuell kontroll av geometri og utbredelse bekreftet også kvalitet og god oppnådd kontakt mellom pel og fundament. Hertil skal bemerkes at setningene på fundamentene på forhånd var beregnet i størrelsesorden 30-40 mm. Med bakgrunn i det ovennevnte ansees de beskrevne fundamentene å ha oppnådd en meget tilfredsstillende bæreevne med J2-peler.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=%C3%85rdalstangen&aq=0&oq=%C3%85rdalstangen&sll=61.255006,9.248258&sspn=3.969463,10.733643&ie=UTF8&hq=&hnear=%C3%85rdalstangen,+Sogn+og+Fjordane&t=m&z=14&ll=61.236943,7.716115&output=embed{/iframe}

 
 
Lignende prosjekter

P-hus, Lillestrøm
Dels store setninger og under-dimensjonering gav et behov for refundamentering med jetpeler.
Les mer
 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer
 
Børspassasjen, Oslo
Refundamentering av verne-verdige fasader og funda-mentering av nybygg til fjell.
Les mer

 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English