Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Refundamentering Hotell Norge, Bergen
Hotell Norge, Bergen
Snitt av nybygg med parkeringsanlegg viser at det skal graves og sprenges en byggegrop helt inntil Hotel Norge. Deler av hotellet er fundamentert på fjell og deler på morene.
Prosjektfakta
Prosjektype
Refundamentering og tetningsmur

Byggherre
Hotell Norge, Bergen

Oppdragsgiver
J-V AS Stoltz Røtting - Br. Hauge

Byggeår
1985

Prosjektadresse
Nedre Ole Bulls Plass 4, 5807 Bergen

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse


Grunnforhold
Fra terrengkote ca. 1,5 til UK fundament/kjellergulv på kote -2,3 besto massene i hovedsak av fyllmasser. Videre består massene av dy, sand/silt og morene (Bergensmorene) som har meget høy motstand. Fjellet ligger på kote -5,0 til -6,5. og grunnvannet på kote +0,3.

Løsning
Det ble valgt løsning med jetpeler for å refundamentere og samtidig å lage en vegg under eksisterende kjellervegg i hotellet for teting mot inntrenging av vann i byggegropen. Fra terreng ble pelene etablert fra OK fjell til UK fundamenter og UK kjellervegg. Resultatet ble godt: Fundamentene og kjellervegg ble sikret, og byggegropen ble tett.


Lignende prosjekter

Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer

E18-Gartnerløkka, Kristiansand
Tetting mellom spunt og fjell med jetpeler på baksiden av spuntveggen.
Les mer

Stockholmring SL24, Stockholm (S)
Bruk av jetpeler for å tette morenelaget mellom UK spunt og fjell over 270 meter.
Les mer

 
© 2016-2018 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English