Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Sikringskonstruksjoner Strandkaien, Bergen
Strandkaien, Bergen
         
  Jetgrunn fikk i oppgave å etablere en sikringskonstruksjon for å hindre setninger på Strandkaiterminalen. Utgravingen for kulverten vil komme tett inn mot bygget.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Sikringskonstruksjon

Byggherre
Bergen Kommune

Oppdragsgiver
Fyllingen Maskin AS

Byggeår
2010

Omfang
28 stk. ø1,8 m jetpeler plassert som en støttemur.

Prosjektadresse
Strandkaien, 5013 Oslo

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Orientering om prosjektet
Bergen kommune skulle sammen med Graveklubben etablere en gangbar kulvert for kabler og ledninger i Strandkaien i Bergen. Mellom kaifronten og kulverten som skulle etableres ligger Strandkaiterminalen, som er fundamentert direkte på løsmasser, på kt. +1,6m, dvs. ca. 1m under terreng.

Jetgrunn fikk i oppgave å etablere en sikringskonstruksjon for å hindre setninger på Strandkaiterminalen. Utgravingen for kulverten vil komme tett inn mot bygget. Total gravedybde vil være ca. 4 m. Ved utgraving for kulverten vil graveplanum ligge under vannstanden i Vågen. I partier vil det være forbindelse mellom byggegropen og Vågen, slik at store mengder vann kan trenge inn. Det var derfor ønskelig at jetpelkonstruksjonen også skulle bidra til å redusere vanninntrengningen i byggegropen.

Grunnforhold
I toppen består grunnen av fast lagrede fyllmasser av sand og grus. Videre er det fyllmasser av humus, treverk, teglstein, sand, grus og stein. Under fyllmassene er det gammel sjøbunn med silt, sand, grus, stein og humus over berg. Berg er registrert på kote -7m til -9m. Grunnvannstanden følger omtrent vannstanden i Vågen.

Løsning
Det ble etablert en sammenhengende rekke med jetpeler langs bygget mot utgravingen. Jetpelene ble satt med overlapp slik de dannet en tett vegg. For å redusere vanninntrengningen ble jetpelene ført ned i morenen. Jetpelene ble installert med vinkel på 12°, slik at det ikke ble behov for stag eller innvendig avstivning. Det ble produsert 28 peler med diameter ø1,8m. Gjennomsnittlig pellengde var ca. 10m.

Konklusjon
Selv om bolverk i grunnen bød på store utfordringer, ble jetpelene utført som forutsatt. Utgravingen viste at pelkonstruksjonen var tett og hindret vanninntrengning fra Vågen. Utgraving og installering av kulverten ble utført på kun sju dager.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=Strandkaien,+Bergen&hl=no&sll=58.144439,7.992519&sspn=0.019796,0.066047&oq=strandkai&hnear=Strandkaien,+Bergenhus,+5013+Bergen,+Hordaland&t=m&ie=UTF8&hq=&z=14&ll=60.394665,5.322917&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

City Lade, Trondheim
Refundamentering av eks. bygg kombinert med sikrings-konstruksjon for byggegrop.
Les mer


 
Alnafoss kontorpark, Oslo
Verneverdig teglsteinsbygg med setningsskader ble refunda-mentert med jetpeler til fjell.
Les mer
 
Sainsburry Centre of Visual Art, Norwich (UK)
35 meter lang støttemur av jetpeler for å muliggjøre senere utgraving.
Les mer

 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English