Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Sikringskonstruksjoner Storo Storsenter Fase Ii, Oslo
Storo Storsenter fase II, Oslo
         
  I forbindelse med utvidelse av Storo Storsenter måtte flere av de eksisterende søylefundamenter refundamenteres med jetpeler.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjekttype

Refundamentering og sikringskonstruksjon

Byggherre
Olav Thon Gruppen

Oppdragsgiver
Øie AS

Konsulent
Multiconsult og A.L. Høyer

Byggeår
2008

Omfang
37 stk. enkeltstående jetpeler innvendig og støttemur med 27 peler.

Krav
Full drift av kjøpesenter under produksjon. Strenge krav til støy, slamhåndtering, sikkerhet og rengjøring.

Prosjektadresse
Vitaminveien 7, 0485 Oslo

Media
pdflogo Prosjektbeskr fase I
pdflogo Prosjektbeskr fase II
googlemap Kartbeskrivelse
pdflogo Artikkel i Bygge-industrien nr.8/2007
   
         
         

Dessuten måtte det etableres en sikringskonstruksjon av jetpeler mot byggegrop og mot ny kjørerampe. Det ble satt som krav at hele kjøpesenteret skulle være i full drift i produksjonsperioden.

Grunnforhold
Grunnen bestod av fyllmasser over tørrskorpeleire og silt over medium fast leirlig silt. Dybde til fjell varierte fra 3m til 16m.

Løsning
Det ble produsert 37 enkeltstående jetpeler innvendig for refundamentering av søylefundamenter. Som støttemur for ny nedkjøringsrampe ble det produsert en rekke med 27 jetpeler, hvor hver femte pel gikk til fjell og med mellomliggende peler som en skjørtkonstruksjon. Sikringskonstruksjonen mot byggegropa bestod av tre pelrekker med til sammen 126 jetpeler.

Resultat
Arbeidene bød på store utfordringer, siden kjøpesenteret skulle være i full drift i produksjonsperioden. De aller fleste søylefundamentene var lokalisert inne i butikker hvor tilgjengeligheten var meget begrenset. Det var ikke aktuelt å stenge deler av kjøpesenteret mens refundamenteringen pågikk. Det ble dermed naturligvis stilt
strenge krav med hensyn til støy, sikkerhet, tilgjengelighet, slamhåndtering, orden og reingjøring. Over 2000m3 med sement- og leireholdig slam ble produsert inne i butikkene, som måtte kontrolleres, håndteres og pumpes ut for bortkjøring.

Gjennomføringen av arbeidene gikk problemfritt, og prosjektet som helhet var meget vellykket med tanke på fremdrift, kvalitet og økonomi.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=Storo+Storsenter,+Vitaminveien,+Oslo&hl=no&sll=59.920054,10.755254&sspn=0.0094,0.033023&oq=storo+stor&hq=Storo+Storsenter,+Vitaminveien,+Oslo&t=m&ie=UTF8&ll=59.947301,10.773794&spn=0.011176,0.032015&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

City Lade, Trondheim
Refundamentering av eks. bygg kombinert med sikrings-konstruksjon for byggegrop.
Les mer

 
Alnafoss kontorpark, Oslo
Verneverdig teglsteinsbygg med setningsskader ble refunda-mentert med jetpeler til fjell.
Les mer

 
Hoff varmesentral, Oslo
For å muliggjøre utgraving av byggegrop ble eksisterende gavlvegg underpint med jetpeler.
Les mer


© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English