Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Sikringskonstruksjoner Nye Ahus, Lørenskog
Nye Ahus, Lørenskog
         
  Det nye universitetssykehuset Nye Ahus ble ferdigstilt 1.10.2008 etter ti års planlegging og bygging. Bygget omfatter 137.000 kvm og leverer helsetjenester til rundt 340.000 mennesker.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Kulvert og sikringskonstruksjon

Oppdragsgiver
Nye Ahus

Konsulent
Multiconsult AS 

Byggeår
2005

Omfang
Ca. 75 stk. jetpeler med totalt ca. 290 løpemeter. Diametere mellom 1,2 m og 2,0 m.
4 EC1 peler til fjell ble også satt.

Prosjektadresse
Sykehusveien 25, 1478 Nordbyhagen


Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Orientering om prosjektet
Det skulle etableres en ny 100 % vanntett sikringskonstruksjon av jetpeler som skulle være grunnlag for ny kulvert gjennom Blokk S ved Ahus. Bygget var fundamentert med peler til fast berg der sikringskonskruksjoner skulle etableres. Sikringskonstruksjonen skulle være komplett med vegger og gulv og ha fri bredde og høyde lik 2,5 m x 3,5 m. Det var satt krav til null setninger, deformasjoner, rystelser eller vibrasjoner under utførelsen, siden sykehuset skulle være i full drift under byggeperioden.

Grunnforhold
Det ble utført totalsonderingene som viste dybder til berg på ca. 16 - 19 m. Løsmassene ble antatt å bestå av middels fast til fast siltig leire. Totalsonderingene viste at det under ca. 10 - 12 m dybde var overgang til grovere masser (morene). Under gulvet i Blokk S var det antatt å være et drenslag av pukk.

Løsning
Det ble etablert ca. 75 jetpeler og til sammen ca. 290 løpemeter. Diameteren varierte fra 1,2 til 2,0 m. Innbyrdes c/c-avstand mellom pelene var fra 1,2 til 1,7m. Det ble også installert 4 EC1-peler til fjell for bæring av deler av den eksisterende konstruksjonen.

Konklusjon
Ingen hevinger eller setninger ble observert under eller etter produksjon. Utgravingen av kjelleren viste at jetpelene utgjorde en tett konstruksjon. 


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Akershus+universitetssykehus+HF&aq=&sll=61.255006,9.248258&sspn=4.620734,16.907959&ie=UTF8&hq=Akershus+universitetssykehus+HF&hnear=&t=m&z=10&iwloc=A&cid=551601057053415214&ll=59.931824,10.994602&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

VA-Tunell Örby, Stockholm (S)
VA-tunell gjennom løsmasser med jetpeler. Metoden gjorde at man slapp åpen utgraving.
Les mer

 
 
Nordlandssykehuset, Bodø
Sikringskonstruksjon for dyp-grøft og en sirkulær sjakt bestående av 18 jetpeler.
Les mer
 
TYA - Norsk Hydro, Årdal
25 meter dyp støpesjakt av jetpeler. Sjakten har en diameter på 9 meter.
Les mer

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English