Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Tetningskonstruksjoner Tya - Norsk Hydro, Årdal
TYA - Norsk Hydro, Årdal
         
  Hydro Aluminium på Årdal ønsket på 90-tallet å lage en støpesjakt for aluminiums-produksjon inne i og under den eksisterende fabrikkhallen.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Sjakt og tetningskonstruksjon

Byggherre
Norsk Hydro ASA, Årdal Metallverk

Oppdragsgiver
Norsk Hydro ASA, Årdal Metallverk

Konsulent
AKS-prosjekt

Byggeår
1998/1999

Omfang
25 meter dyp sjakt med diameter på 9 meter.

Prosjektadresse
Drammen stasjon, 3044 Drammen

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse
pdflogo Artikkel i Bygge-industrien nr 2/1999
pdflogo Artikkel i Bygge-industrien nr 13/1999
 
   
         
         

Støpesjakten skulle være 25 m dyp og 9 m i diameter, målt innvendig, og ville dermed bli Norges største.

Med grunnvannstand i toppen av sjakten så gir vanntrykket i bunn og jordtrykket på veggene store påkjenninger på konstruksjonen. Prosjektet hadde derfor en meget høy vanskelighetsgrad og det ble satt strenge krav til kvalitet og utførelse.

Det var stillet krav til at det skulle være full drift i hallen under hele anleggsperioden, hvilket innebar meget liten plass for anleggsutstyr. En kran som stadig passerte over arbeidsstedet stillet også svært strenge krav til sikkerhet. Sjakten er i tillegg plassert helt inn til et tungt belastet fundament i dybde 2,2 meter under gulvnivå. Kravet til rystelser/vibrasjoner og setninger var 0.

Grunnforhold
Glasifluviale deltamasser med sams friksjonsmasser. Grunnvannsnivå ca. 5 meter under gulvnivå.

Problemstilling
Støpesjakten er landets dypeste, og er sirkulær med en innvendig netto totalhøyde på 25 meter. Kravet til pelkonstruksjonen var at den skulle være en permanent uarmert og tett betongkonstruksjon som var utformet slik at det ikke skulle oppstå
områder med strekk eller uakseptable skjærkrefter. Konstruksjonen er i tillegg påvirket av store ytre jord- og vanntrykk.

Byggeprosjektet hadde en meget høy vanskelighetsgrad og satte derfor meget strenge krav til kvalitet og utførelse. Konstruksjonen tilhører sikkerhetsklasse 3 med tilhørende høye krav til kontroll av beregninger og utførelse.

Løsning
Byggeprosjektet ble løst ved hjelp av J-2 metoden med følgende argumenter for valg av metoden:
- at det var god dokumentert sikkerhet for at metoden var gjennomførbar i de aktuelle masser og høyt vanntrykk
- at man kunne opprettholde full produksjon i støperi-lokalet under hele anleggsperioden
- at inntilliggende konstruksjoner ikke ble påført noen form for setninger, rystelser eller vibrasjoner
- at metoden eliminerte mange arbeidsprosesser som man ellers ville hatt med konvensjonelle metoder
- at kostnadene var langt mer forutsigbare enn ved andre løsninger{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Verksvegen+1,+%C3%98vre+%C3%85rdal&aq=2&oq=Verksvegen+1+&sll=61.255006,9.248258&sspn=3.969463,13.568115&ie=UTF8&hq=&hnear=Verksvegen+1,+6884+%C3%98vre+%C3%85rdal,+%C3%85rdal,+Sogn+og+Fjordane&t=m&z=14&ll=61.311489,7.822887&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Hafslund sikkerhetsbygg, Oslo
Ny sjakt for pumpekum med jetpeler til fjell. Innvendig diameter på 3,5 meter.
Les mer
 
VA-Tunell Örby, Stockholm(S)
VA-tunell gjennom løsmasser med jetpeler. Metoden gjorde at man slapp åpen utgraving.
Les mer

 
 
Nordlandssykehuset, Bodø
Sikringskonstruksjon for dyp-grøft og en sirkulær sjakt bestående av 18 jetpeler.
Les mer

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English