Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Tetningskonstruksjoner Paradisbukta Fyllplass, Mandal
Paradisbukta fyllplass, Mandal
         
  I forbindelse med SFTs kartleggingsarbeid av gamle avfallsfyllinger ble fyllplassen i Paradisbukta rangert som spesialdeponi med snarlig behov for tiltak.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Tetningskonstruksjon

Byggherre
Mandal kommune

Oppdragsgiver
Mandal kommune

Konsulent
Grøner AS

Byggeår
1997

Omfang
41 stk. jetpeler satt som tetningsmur.

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Fyllplassen hadde lekkasje gjennom en steinfylling med lengde på ca 60 meter.

Grunnforhold
Jetpelene ble etablert i en steinfylling bestående av fyllmasse med store steiner og morenemasser over fjell. Fjelloverflaten ble registrert til å være ujevn med dybder på over 7,5 meter.

Løsning
I forprosjektet ble ulike tekniske løsninger vurdert. Alternativene var blant annet en sentralt plassert tetningsgrøft i steinfyllingen, forskjellige membranløsninger (bentonitt) på skråningen mot vannet, en spuntløsning og en løsning med jetinjiserte peler.
Prosjektet ble løst ved hjelp av J-2 metoden.
- Det ble etablert 41 peler med en senteravstand på ca 1,5 meter
- Totalt ble det produsert 187 meter jetpeler med største lengde på 6,3 meter.
- Det ble i hovedsak benyttet rapidsement tilsatt mikrosilika med et v/c forhold på 0,6 til 0,65.
- Etter at pelene var installert ble det utført flere vanntapsmålinger. Permeabiliteten på veggen ble målt til 10-7 - 10-8 m/s.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=paradisbukta+mandal&hl=no&sll=59.29636,18.070042&sspn=0.038303,0.132093&hq=paradisbukta&hnear=Mandal,+Vest-Agder&t=m&ie=UTF8&ll=58.046369,7.623538&spn=0.044853,0.408498&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Birkeland vannverk, Birkeland
Isolering av forurensede masser fra drikkevann med tetningsmur av jetpeler til fjell.
Les mer
 
Grandfjæra Næringspark, Molde
Tetningsvegg av jetpeler for å hindre utvasking av masser under kai.
Les mer
 
Stockholmring SL24, Stockholm (S)
Bruk av jetpeler for å tette morenelaget mellom UK spunt og fjell over 270 meter.
Les mer

 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English