Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Krysning Av Veg Og Bane Børja Bru, Børja
Børja bru, Børja
         
  Bygging av ny ettspenns NIB-bru over Børja elva i forbindelse med bygging av ny Rv. 2. For å begrense setninger i de øvre jordlag ble det utført landkarsfundamenter med jetpeler (J2-peler).  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Landkarskonstruksjon

Byggherre
Hedmark Vegkontor

Oppdragsgiver
Hedmark Vegkontor

Byggeår
1987

Omfang
Landkarskonstruksjon på begge sider for 28 meter lang bru.

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Grunnforhold
Utførte grunnundersøkelser viste lagdelt sand og silt. De øverste 6m er svært løst lagret og ble antatt å være retningsgivende. På begge sider av elva er det fastere lagret sand fra 6m dybde og varierende lagringsfasthet fra 10m dybde. Fjell var ikke påtruffet ved fjellkontrollboringer til 40m dybde.

Problemstilling
Under produksjonen ble det avdekket en del humus, kvist og trerester i returmassene. For å klarlegge innholdet av humus og trerester i de finstoffrike lagene ble det i etterhånd tatt opp 54mm sylinderprøver ved begge landkarene. Da man hadde problemer med å få ned prøvetakeren på grunn av tre og kvister, flyttet man 3 - 4m bak landkaret. Prøvene viste her at grunnen består av ensgradert sand. Finkornige masser så derfor ut til å være begrenset. Trerester ble også her funnet i prøvene.

Løsning
Jetpelene inngår som permanente konstruksjonselementer som overfører lastene til bæredyktig grunn. Det ble installert 3 peler i rekke for hvert landkar. For kontroll med utbredelsen av pelene ble det satt ned perforerte plastrør vertikalt i avstand 1,2m fra senter. Disse virket som forutsatt ved at man kunne påvise injisert masse i rørene under pelproduksjonen.

Etterundersøkelse
Pelene ble avdekket på en side i 2,0 – 2,5m dybde. Frigravingen viste at det var et kontinuerlig skall av herdet materiale i periferien av pelene. Flere steder stakk det ut kvister og deler av trær av peleoverflaten som bekreftet innhold av treverk i grunnen. Det ble boret ut vertikale kjerneprøver fra samtlige seks peler, samt skråboringer i 45° vinkel i 2 peler. Totalt ble det boret 21,7m.

Ca. 75% av utboret lengde ga fast herdet kjernemateriale. Resten var likt fordelt mellom organisk materiale og kjernetap. Målt trykkfasthet for den faste delen av kjernematerialet lå i området 10.3 - 21MPa, med middelverdi 17MPa. Krav til fasthet var satt til 5MPa.

Vurdering
Brua ble anbefalt fundamentert på pelene etter at disse var avrettet. For sikkerhets skyld ble brua forberedt for jekking. Dette fikk man aldri senere bruk for. Oppfølging med nivellement viste at brua var tilnærmet setningsfri etter ett år.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=B%C3%B8rja+Bru,+Eidskog&hl=no&ie=UTF8&sll=58.046369,7.623538&sspn=0.158803,0.528374&oq=b%C3%B8rja+bru&hq=B%C3%B8rja+Bru,&hnear=Eidskog&t=m&ll=59.987959,12.106376&spn=0.139326,0.007201&output=embed{/iframe}
 


Lignende prosjekter

Undergang Eidanger, Porsgrunn
Landkar for to togbruer og en veibru. Landkarene ble laget av 188 jetepeler i tre rekker.
Les mer

 
       

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English