Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Om Oss Nyheter

  
Valkyriegaten, Oslo - Refundamentering og sikring av byggegrop med jetpeler
Publisert 16.06.2017  

NCC Norge AS har fått i oppdrag av Fram Eiendom å rehabilitere og bygge om Valkyriegaten 1, Valkyriegaten 3, Bogstadveien 45 og Ole Vigs gate 22 med tilhørende stallbygning og bakeribygg. Jetgrunn er engasjert av NCC for å utføre jetpelearbeidene på prosjektet.

Read more...


Ferdigstilte arbeider ved Fv32 Hovengatunnelen i Porsgrunn
Publisert 29.05.2017  

Jetpelearbeidene ved Fv32 Hovengatunnelen ble ferdigstilt 05.05.2017. Det ble totalt satt ca 2555 jetpeler hvorav 555 var av type EC1 med konstruksjonsbetong B45 og ca 2000 var av type J2-peler. 

Read more...


Bergen katedralskole, Bergen
Publisert 29.02.2016  

Stoltz Entreprenør AS har fått oppdraget med å utføre utbedringsarbeidene ved Bergen Katedralskole. Som en del av utbedringsarbeidene skal hele bygget refundamenteres på jetpeler. 

Read more...


Løsmassetunnel med bunnplate av jetpeler, Porsgrunn
Publisert 22.01.2016  

AF Gruppen har fått i oppdrag av Statens vegvesen å etablere en løsmassetunnel gjennom Porsgrunn for å omgå flaskehalsen ved Lilleelvkrysset. I forbindelse med dette vil Jetgrunn etablere hele bunnplaten i tunnelen med jetpeler. 

Read more...


Refundamentering av Skeidarbygget, Lillehammer
Publisert 09.11.2015  

Jetgrunn har nylig ferdigstilt jetpelearbeider ved Skeidarbygget i Lillehammer. Bygget hadde fått større setningsskader og fundamentene måtte refundamenteres.

Read more...


Refundamentering ved E18 Skjeggestad bru (øst)
Publisert 18.05.2015 

Jetgrunn har blitt tildelt arbeidene med å refundamentere nordgående Skjeggestad bru (øst). Skanska Norge AS er hovedentreprenør mens Statens Vegvesen er byggherre.

Read more...


Tetting mellom spunt og berg med jetpeler i Sandvika
Publisert 24.04.2015  

Jetgrunn har nylig ferdigstilt jetpelearbeidene ved Sandvika Business Center i Sandvika. Arbeidene er utført for hovedentreprenør Strukta AS.

Read more...


Kombinert refundamentering og støttemur av jetpeler i Storgata 14-18, Oslo
Publisert 06.03.2015 

Jetgrunn har nylig ferdigstilt jetpelearbeidene ved Storgata 14-18 i Oslo. Arbeidene er utført for hovedentreprenør JM Norge AS. Thon Eiendom er oppdragsgiver på prosjektet.

Read more...


Ferdigstillelse av jetpelearbeider ved Hogga Dam, Lunde
Publisert 02.11.2014 

Jetgrunn har nylig ferdigstilt jetpelearbeidene ved Hogga Dam i Lunde, Telemark. Arbeidene er utført for hovedentreprenør NCC Construction AS. Statkraft er oppdragsgiver på prosjektet.

Read more...


Jetpelearbeider ved Rosenlund Bydelssenter ferdigstilt
Publisert 27.12.2013   

Jetgrunn har nylig ferdigstilt jetpelearbeidene ved Rosenlund Bydelssenter for NCC Construction AS. Rosenlund Bydelssenter er et fem og seks etasjers kontorbygg som skal oppføres nord i Lillehammer.

Read more...


Arbeidene for Stortingets Administrasjon ferdigstilt
Publisert 12.11.2013   

Jetgrunn har nylig ferdigstilt jetpelearbeidene for Stortingets administrasjon.

Read more...


Trondheim stasjon - heissjakt av jetpeler
Publisert 01.07.2013   

Jetgrunn har nylig ferdigstilt arbeidene med å etablere en heissjakt av jetpeler for Reinertsen AS ved Trondheim Stasjon.

Read more...

Stortingets administrasjon refundamenteres med jetpeler
Publisert 19.04.2013  

I forbindelse med utbygging av nytt teknisk rom i bygget til Stortingets administrasjon er Jetgrunn tildelt arbeidene med å lage jetpeler. Tildelingen kom gjennom en åpen anbudskonkurranse.

Read more...

Jetgrunn har fått nye websider
Publisert 18.02.2013   

Jetgrunn har nå fått nye og mer oversiktlige websider. De ulike referanseprosjektenes anvendelsesområder kommer nå bedre frem da prosjektene er delt inn i deres respektive prosjekttyper.

Read more...

Jetgrunns avdeling på Lysaker endrer adresse
Publisert 31.01.2013  

Jetgrunn har fra 2009 hatt kontorer i Dicks vei 10 i lokalene til Dr. Techn. Olav Olsen på Lysaker. I forbindelse med bytte av lokaler vil vår nye besøksadresse nå være: Vollsveien 17A, 1366 Lysaker.

Read more...

Gunnar Aas, æresmedlem NGF
Publisert 20.12.2012 

Norsk Geoteknisk Forening har utnevnt en av våre ansatte, Gunnar Aas, som æresmedlem. Under følger begrunnelsen fra rådgivende utvalg for utvevnelsen.

Read more...


Frigraving av jetpeler City Lade
Publisert 10.09.2012  

Jetgrunns arbeider for Veidekke ved City Lade er ferdige og utgraving av byggegrop er i full gang. Eksisterende bygg er refundamentert på til sammen 124 jetpeler.

Read more...

Oppføring av nybygg i Presidentveita
Publisert 24.08.2012 

I kvartalet Munkhaugveita, Schults gate, Presidentveita i Trondheim skal Peab oppføre to boligbygg i tre plan uten kjeller. I grunnen er det et rundt tre meter dypt kulturlag som skal berøres i minst mulig grad.

Read more...

Jetgrunn endrer foretaksnavn til Jetgrunn AS
Publisert 20.08.2012  

Jetgrunn har nylig endret foretaksnavn fra Jetgrunn 2000 AS til Jetgrunn AS.
Organisasjonsnummeret forblir uforandret.

Read more...

© 2016-2018 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English