Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden
Prosjekttyper
Mathallen, Bergen
         
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
         
Den nye Mathallen, tegnet av Eder Biesel Arkitekter, skulle oppføres på torget i Bergen. I første etasje skulle det legges til rette for torghandel, mens det i andre etasje skulle gjøres plass til bl.aTuristinformasjonen.

Bygget var planlagt direktefundamentert med plate på mark, men dette viste seg umulig å utføre pga. innlekkasje av vann i byggegropa, innvasking av finstoff, en vestlig løsere grunn enn forutsatt og problemer med treverk som bolverk, tømmerkasser og vertikale stokker/peler i grunnen. Nettopp den store mengden med friskt treverk i grunnen, gjorde at det ble besluttet å benytte jetpeler som fundamentering av nybygget.

Grunnforhold
Under et bærelag av subbus, bestod grunnen av bløte humusholdige fyllmasser ned til ca. 6-8m, med store innslag av bolverk, vertikale stokker og annet organisk materiale. Disse eldre massene var definert som kulturlag og dermed fredet som en del av middelalderbyen Bergen. Videre nedover var det morene. Grunnvannet fulgte Vågen.

Løsning
Det ble installert til sammen 22 vertikale jetpeler. Diameteren på pelene var 2m. Alle pelene ble etablert inn i morene og opp til ca. kt. 0.

Konklusjon
Det ble påtruffet store mengder bolverk i grunnen. Dette bød på store utfordringer både under forboringen, pelproduksjonen og for slamreturen. Tidligere erfaringer gjort med jetpelarbeider for sikring av Strandkaiterminalen, kun et steinkast unna, kom til stor nytte. 

Siden arbeidene foregikk på arkeologisk sensitiv grunn, ble returslammet tidvis undersøkt av  arkeolog. Ingen objekter av arkeologisk interesse ble funnet.

Inntilliggende konstruksjoner ble nivellert to ganger daglig, slik at eventuelle hevinger eller setninger kunne bli registrert. Ingen bevegelser ble observert, og jetpelene ble installert som forutsatt.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Torget,+Bergen&aq=0&oq=torget+ber&sll=61.255006,9.248258&sspn=3.969463,13.568115&ie=UTF8&hq=&hnear=Torget,+Bergenhus,+5014+Bergen,+Hordaland&t=m&z=14&ll=60.395169,5.325886&output=embed{/iframe}


 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Fundamentering av nybygg

Byggherre
Bergen Kommune

Oppdragsgiver
Stolz Entreprenør AS

Byggeår
2010/2011

Omfang
22 stk. vertikale jetepeler gjennom bolverk, vertikale stokker og annet organisk materiale

Prosjektadresse
Torget, 5014 Bergen

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         
 
Lignende prosjekter

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand 
Jetpeler for nybygg satt gjennom leire og ned på fastere jordlag. Pelens diameter er økt i bunn.
Les mer


 
Børspassasjen, Oslo
Refundamentering av verne-verdige fasader og funda-mentering av nybygg til fjell.
Les mer


 
Presidentveita, Trondheim
Fundament for nybygg med jetpeler satt under et verneverdig kulturlag.
Les mer


© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English