Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Fundamentering Av Nybygg Presidentveita, Trondheim
Presidentveita, Trondheim
         
  I kvartalet Munkhaugveita, Schults gate, Presidentveita i Trondheim skal Peab oppføre to boligbygg i tre plan uten kjeller. I grunnen er det et rundt tre meter dypt kulturlag som skal berøres i minst mulig grad.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
   

Prosjektype
Fundamentering av nybygg

Byggherre
Presidentveita AS

Oppdragsgiver
Peab AS

RIB
Karl Knudsen AS

RIG
Sweco AS

Peleløsning
Riksantikvaren/
Multiconsult

Byggeår
2012

Omfang
37 stk. ø1,4 m jetpeler med lengder på 3 m.

Prosjektadresse
Presidentveita,
7013 Trondheim

Media
pdflogoProsjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Med bakgrunn i ønske fra Riksantikvaren ble det besluttet at byggene skulle fundamenteres på jetpeler som bærer på spissen. Gjennom kulturlaget ble det etablert foringsrør.

Grunnforhold
Terrenget på tomten ligger på kote 12.0 – 12.5. I øvre del er det 0.5 – 1.0 m oppfylt sand og grus. Under laget med oppfylt sand og grus ligger et kulturlag ned til kote 8.9 – 10.1. Videre i dybden er det sand og grus til stor dybde. Det forventes overgang til silt og leire med dybden. Fjellet ligger dypt, kanskje over 100 m under terreng.
Det antas at grunnvannet ligger på ca. kote 3.0.

Løsning
Kulturlaget som er vernet gav føringer for fundamenteringsløsningene. Et bygg som ligger på terreng, uten avlastning, ville sannsynligvis få store setninger. Opprinnelig forslag var å fundamentere bygget på svevende peler (friksjonspeler). Ramming av betongpeler gjennom kulturlaget ville imidlertid medfør skader på kulturlaget.
Ønske fra Riksantikvaren var å begrense skadene på kulturlaget til et minimum. I den forbindelse så man på muligheten for å benytte jetpeler i kombinasjon med foringsrør gjennom kulturlaget. Denne løsningen ville begrense antall peler i forhold til alternativet med betongpeler, da kapasiteten til hver jetpel er større enn en betongpel. Ved å benytte jetepeler ble antall peler redusert fra 49 til 37 stk.

Peab kommuniserte med Riksantikvaren og det ble besluttet at man valgte å fundamentere boligblokkene på jetpeler.

Løsningen ble dimensjonert av Sweco (RIG) og Karl Knudsen (RIB). Følgende løsning/utførelse ble valgt:

• Det etableres foringsrør gjennom kulturlaget til ok jetpel. For opptak av horisontal-krefter etableres 4 peler med en helningsvinkel på 10 grader.
• Jetpeler etableres med ok pel i nivå med uk foringsrør. Basert på bæreevne-beregninger etableres jetpelene med diameter på 1,4m.
• Umiddelbart etter at jetpel er ferdig etablert, vaskes massene (returmasser fra produksjon av jetpeler) i foringsrøret ut.
• Det fylles opp med betong (B45) i nedre del av foringsrøret. Dette gjøres for å sikre en bedre kvalitet i overgangen mellom jetpel og fabrikkbetong i foringsrøret.
• Umiddelbart etter tres armering ned til riktig nivå i jetpelen slik at lastoverføringen sikres.
• Deretter vil foringsrøret bli utstøpt slik at man sikrer en kontrollert lastoverføring mellom jetpel og byggets bæresystem.

Konklusjon
Prosjektet ble gjennomført uten problemer eller hindringer. Alle peler ble satt på 8 dager.

Setningsmålinger på intilliggende bygg og på jordoverflaten/kulturlaget oversteg aldri målenøyaktigheten på 2 mm. Målinger ble tatt før, under og etter produksjon.

Kravet til fasthet i pelene var satt til 8 MPa. Fastheten kan i stor grad styres med produksjonsparametere og sementinnhold ut i fra hva det er behov for.

Trykktester viste at den midlere trykkfastheten i returmassene lå på rundt 12 MPa. (Fastheten på returmassene ligger gjerne 16-17% under pelenes fasthet grunnet høyere finstoffinnhold.)


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=Presidentveita,+Trondheim&hl=no&ie=UTF8&sll=63.429829,10.455759&sspn=0.067108,0.264187&oq=presidentveita&hnear=Presidentveita,+7013+Trondheim,+S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag&t=m&hq=&z=14&ll=63.429913,10.396301&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
Jetpeler for nybygg satt gjennom leire og ned på fastere jordlag. Pelens diameter er økt i bunn.
Les mer

 
 
Mathallen, Bergen
Nybygg fundamentert på jetpeler. Jetpelene måtte her gjennom mye bolverk og treverk.
Les mer
 
Børspassasjen, Oslo
Refundamentering av verne-verdige fasader og funda-mentering av nybygg til fjell.
Les mer

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English