Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Sikringskonstruksjoner Inkognitogata 33, Oslo Prosjekter Refundamentering
Huitfeltsgate 9, Oslo
         

 
For utbygging av Huitfeldtsgate 9b skulle det utgraves for to kjellernivåer. Tomten var omringet av nabobygg på tre sider.
 
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
Pecunia AS

Oppdragsgiver
Gislebye Bygg AS

Konsulent
Multiconsult AS

Tidsrom
Mai - Juni 2007

Omfang
16 stk. ø1,8 m og ø1,6 m peler.

Prosjektadresse
Huitfeldts gate 9, 0253 Oslo 

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         
Med bakgrunn i at det var ønskelig å minimalisere setninger på nabobyggene, samt mulighet for maksimal utnyttelse av tomten, ble jetpeler valgt som den beste løsningen for sikring av byggene og byggegropa.

Grunnforhold
Grunnen bestod av fyllmasser ned til fundamentnivå. Videre var det tørrskorpeleire over et sandig, siltig, leirig materiale. Maks. dybde til berg fra terreng var ca. 8m.

Løsning
Totalt ble det installert 16 jetpeler under Huitfeldtsgate 9 og Wang videregående skole. Pelene ble produsert fra underkant fundament og ned til fjell. Diameteren på pelene var 1.8m og 1.6m, og gjennomsnittslengden var ca. 3m.

Prosjektvarighet
Prosjektet ble gjennomført på sju dager eksklusive mobilisering og demobilisering.

Resultat
Prosjektet var vellykket med hensyn på kvalitet, fremdrift og økonomi. Ingen setninger ble observert på nabobyggene.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Huitfeldts+Gate+9&aq=t&sll=59.925904,10.758276&sspn=0.036001,0.048323&ie=UTF8&hq=&hnear=Huitfeldts+Gate+9,+Sentrum,+0253+Oslo&t=m&ll=59.914418,10.72506&spn=0.011617,0.041113&z=14&iwloc=A&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer
 
City Lade, Trondheim
Refundamentering av eks. bygg kombinert med sikrings-konstruksjon for byggegrop.
Les mer


 
Storo Storsenter fase I, Oslo
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Strenge krav til støy, vibrasjoner og setninger.
Les mer

 
 
Ulriksdals slott, Stockholm (S)
         
  Ulriksdal i Solna ble oppført omkring 1640. Slottsbygningen, som ble oppført i renessansestil, har i det ytre gjennomgått et flertall store ombygninger.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjekttype
Refundamentering

Byggherre
Bygnadsstyrelsen, Solna

Oppdragsgiver
Bygnadsstyrelsen, Solna

Konsulent
Tyrens, Stockholm

Byggeår
1983/1984

Omfang
Det ble installert 27 peler med en total lengde på 127 meter.

Prosjektadresse
Ulriksdal, Solna, Sverige.

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse
   
         
         

Under første halvdel av 1700-tallet fikk slottet sitt nåværende utseende.

I 1983-84 ble slottets søndre fløy rehabilitert på grunn av større setningsskader som hadde pågått over tid. For å stoppe denne pågående utviklingen med til dels store skader på denne delen av slottsbygningen, ble det besluttet å forlenge fundamentene ned til bæredyktig grunn. Tyrens, byggteknisk rådgiver og Bygnadsstyrelsen
fant jetpelmetoden som den teknisk beste og mest skånsomme metoden.

Grunnforhold
Jetpelene ble etablert i fast lagret sand- og morenelag gjennom leire og siltig leire.

Løsning
Det ble installert 27 peler med en total lengde på 127 meter. Et rør ble boret gjennom grunnmuren, for så å etablere pelene. Pelene ble produsert med ett vann/sementforhold på 1,0.

Setninger
Krav til setninger under utførelsen var 15mm. Resultatene fra presisjonsmålingene viste at det sydøstre hjørne av slottet var påført svært små setninger, mindre enn 4mm, både under og etter jetpelarbeidene.

Trykkfasthet
Trykkfastheten (28 døgns fasthet) på pelematerialet ble målt til mellom 8 - 32MPa på til sammen 14 prøver.
Alle pelene hadde god anslutning til grunnmuren


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=ULRIKSDAL,+Solna,+Sverige&hl=no&sll=59.234165,17.612778&sspn=1.227999,4.22699&hnear=Ulriksdal,+Sverige&t=m&ie=UTF8&hq=&z=14&ll=59.391749,18.007085&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

P-hus, Lillestrøm
Dels store setninger og under-dimensjonering gav et behov for refundamentering med jetpeler.
Les mer
 
Magasinet, Drammen
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Råtne tre-flåtelag hadde gitt setninger.
Les mer
 
Nordre Sand, Stokke
Refundamentering av verneverdig trebygning med jetpeler for å sikre stabil utgraving av kjeller.
Les mer

 
 
Bryggaren, Stockholm (S)
         
  I sentrale Stockholm i kvartalet Bryggaren var det en 1700-tallsbygning med setningsskader. Den var fundamentert med tørrmur direkte på siltig og sandig leire.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
Reinhold Fastighet AB

Oppdragsgiver
Reinhold Fastighet AB

Konsulent
Tyrens

Byggeår
1985

Omfang
27 stk. ø1,8 m og ø2,0 m peler.
Pelelengde 4,0 m.

Krav
Full drift av kjøpesenter under produksjon. Strenge krav til støy, slamhåndtering, sikkerhet og rengjøring.

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Grunnforhold
Grunnen besto av siltig, sandig leire over morenelag over fjell.

Løsning
Kravet til løsning var:
Kontakttrykket mellom grunnmur og jetpel skulle ikke overskride 1MPa.
- Grunnmurens frie oppspenning mellom jetpelene skulle ikke overskride 4m.
- Kontakttrykk mellom pelene og den underliggende jord skulle ikke overskride 0,4MPa. Det var forutsatt at hele bygningens skulle bæres av jetpelene.

Løsningen besto i etablering av 27 jetpeler (in situ plasstøpte peler) fra innsiden av bygget. Pelene ble etablert fra morenelag opp til UK tørrmuren. Tørrmuren ble på forhånd sementinjisert.

Pelelengden var 4,0m og pelediameteren varierte mellom 1,8m og 2,0m.

Det ble tatt ut kjerneprøver fra pelene som ble trykkprøvet. Prøvene viste en trykkfasthet mellom 15 og 25MPa, langt over de krav som ble stilt.

Under utførelsen av jetpelene ble det målt maksimum setning på bygget: 3mm.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=bryggaren+n%C3%A6r+Stockholm,+Sverige&hl=no&ie=UTF8&sll=63.823331,20.250602&sspn=0.132371,0.528374&oq=bryggaren+st&hq=bryggaren&hnear=Stockholm,+Sverige&t=m&ll=59.321122,18.056554&spn=0.064442,0.062398&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Nordre Sand, Stokke
Refundamentering av verneverdig trebygning med jetpeler for å sikre stabil utgraving av kjeller.
Les mer
 
Magasinet, Drammen
Refundamentering av kjøpe-senter i full drift. Råtne tre-flåtelag hadde gitt setninger.
Les mer
 
Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer

 
 
Hotell Norge, Bergen
         
  Snitt av nybygg med parkeringsanlegg viser at det skal graves og sprenges en byggegrop helt inntil Hotel Norge. Deler av hotellet er fundamentert på fjell og deler på morene.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering og tetningsmur

Byggherre
Hotell Norge, Bergen

Oppdragsgiver
J-V AS Stoltz Røtting - Br. Hauge

Byggeår
1985

Prosjektadresse
Nedre Ole Bulls Plass 4, 5807 Bergen

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Grunnforhold
Fra terrengkote ca. 1,5 til UK fundament/kjellergulv på kote -2,3 besto massene i hovedsak av fyllmasser. Videre består massene av dy, sand/silt og morene (Bergensmorene) som har meget høy motstand. Fjellet ligger på kote -5,0 til -6,5. og grunnvannet på kote +0,3.

Løsning
Det ble valgt løsning med jetpeler for å refundamentere og samtidig å lage en vegg under eksisterende kjellervegg i hotellet for teting mot inntrenging av vann i byggegropen. Fra terreng ble pelene etablert fra OK fjell til UK fundamenter og UK kjellervegg. Resultatet ble godt: Fundamentene og kjellervegg ble sikret, og byggegropen ble tett.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Radisson+Blu+hotel+Norge&aq=&sll=60.391363,5.32515&sspn=0.010411,0.013518&t=m&ie=UTF8&hq=Radisson+Blu+hotel+Norge&ll=60.391491,5.323477&spn=0.005725,0.020599&z=15&iwloc=A&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer
 
E18-Gartnerløkka, Kristiansand
Tetting mellom spunt og fjell med jetpeler på baksiden av spuntveggen.
Les mer
 
Stockholmring SL24, Stockholm (S)
Bruk av jetpeler for å tette morenelaget mellom UK spunt og fjell over 270 meter.
Les mer

 
Kvartal Brunkhalsen, Stockholm (S)
         
  I 1986 ble det utført jetinjisering i Brunkhalsen nr. 8 under bærende vegger mot eksisterende posthus for å muliggjøre utgraving for kulvert og kjeller.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjektype
Refundamentering

Byggherre
Byggnadsstyrelsen

Oppdragsgiver
TGB/Bygg -Wiklund

Konsulent
Tyrens

Byggeår
1986 og 1991

Omfang
32 stk. jetpeler satt fra både inn- og utsiden av bygget.

Prosjektadresse
Brunkebergstorg,
11151 Stockholm, Sverige.

Media
pdflogo Prosjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

I 1991 besluttet Byggnadstyrelsen å anvende samme metode, dvs. jetpeler som permanente fundamenter i forbindelse med bygging av Kvartal Brunkhalsen, siden ingen konvensjonelle metoder viste seg å være anvendbare. Kvartal Brunkhalsen består av 4 bygninger fra slutten av 1800-tallet med fundamenter av murte steinblokker. Kvartal Brunkhalsen nr. 6 ble revet for bygging av regjeringskanselliet. Nytt kjellernivå er prosjektert 3.0m lavere enn den gamle bebyggelsen. Jetpelene holder grunnmuren på plass og gjør det mulig med utgraving til nytt kjellernivå.

Grunnforhold
Grunnen bestod av sand/grus.

Løsning
Løsningen innebar etablering av 32 jetpeler (in situ plasstøpte peler) fra inn- og utsiden av bygget. Pelene ble produsert med diameter mellom 2,0 og 3,0m. Pelene ble installert så tett inntil hverandre at de dannet en massiv veggkonstruksjon. Pelelengdene var ca. 5,0m.

Kontakttrykk mellom pelene og den underliggende jorden skulle ikke overskride 0,4 MPa. Det var forutsatt at hele bygningens skulle bæres av jetpelene.

Det ble tatt ut kjerneprøver fra pelene som ble trykkprøvet. Prøvene viste en trykkfasthet mellom 15 og 25Mpa, langt over de krav som ble stillet (3 Mpa). Pelene var dimensjonert for for vertikallast fra bygningene og horisontallast fra jordtrykk.

Under utførelsen av jetpelene ble setninger målt til maksimum 2mm på bygget.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Brunkebergstorg,+Stockholm,+Sverige&aq=0&oq=+Brunkebergstorg&sll=61.255006,9.248258&sspn=4.620734,16.907959&ie=UTF8&hq=&hnear=Brunkebergstorg,+111+51+Stockholm,+Stockholms+l%C3%A4n,+Sverige&t=m&z=14&ll=59.331672,18.065921&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Inkognitogata 33, Oslo
Refundamentering av verneverdig bygg. Metoden gjorde det mulig å etablere nye kjelleretasjer.
Les mer
 
Hotell Norge, Bergen
Refundamentering samt tetting mot inntregning av vann i byggegropen.
Les mer
 
Hoff varmesentral, Oslo
For å muliggjøre utgraving av byggegrop ble eksisterende gavlvegg underpint med jetpeler.
Les mer

 

© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English