Linker | Sitemap | Kontakt oss
   
 Du er her: Forsiden Prosjekter Fundamentering Av Nybygg Karlatornet, Gøteborg I Sverige Prosjekter Fundamentering-av-nybygg
Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
         
  Clarion hotell Ernst skal utvides, og et nytt bygg skal føres opp i krysset Vestre Strandgate og Tollbodgata. Fasaden til bygget som står på tomten er vernet, og vil bli bevart, mens bygningskroppen for øvrig er revet.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
   

Prosjektype
Fundamentering av nybygg

Byggherre
Home Invest AS

Oppdragsgiver
PK Entreprenør AS

RIB
Rambøll

RIG
Multiconsult

Byggeår
2010

Omfang
52 stk. jetpeler satt ned til fastere lag i grunnen

Prosjektadresse
Rådhusgata 2,
4664 Kristiansand

Media
pdflogoProsjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Pga. fare for setninger/differansesetninger kan ikke bygget fundamenteres på såler eller hel plate. Det ble derfor besluttet å fundamentere nybygget på jetpeler.

Grunnforhold
Det er store dybder til fjell. Det er lag av sand og leire i grunnen. Under øvre leirlag (fra ca. 10 m dybde) består massene av hovedsakelig fast til meget fast lagret sand avbrutt av enkelte løsere sjikt/lag av leire/silt.

Løsning
Det ble benyttet jetpeler med stor diameter i bunnen som bærer på spissen i sandlag. Mellom bunnpelen og pelehodet, ble det etablert en pel med mindre diameter. Bunnpelen hadde en diameter og en lengde på 2,0m. Den øvre delen av pelen hadde en diameter på 1,1m. Lengden varierte med dybden til bærende sandlag. Totalt ble det installert 52 jetpeler.

Konklusjon
Prosjektet var vellykket med tanke på fremdrift, økonomi og kvalitet. Arbeidene ble fullført på mindre enn seks uker inkludert opp- og nedrigging.


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=Clarion+Hotel+Ernst,+R%C3%A5dhusgata,+Kristiansand&hl=no&ie=UTF8&sll=59.74298,10.206835&sspn=0.00945,0.033023&oq=Clarion+hotell+Ernst,&hq=Clarion+Hotel+Ernst,+R%C3%A5dhusgata,+Kristiansand&t=m&ll=58.144439,7.992519&spn=0.011778,0.032015&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Presidentveita, Trondheim
Fundament for nybygg med jetpeler satt under et verneverdig kulturlag.
Les mer
 
Mathallen, Bergen
Nybygg fundamentert på jetpeler. Jetpelene måtte her gjennom mye bolverk og treverk.
Les mer
 
Børspassasjen, Oslo
Refundamentering av verne-verdige fasader og funda-mentering av nybygg til fjell.
Les mer

Mathallen, Bergen
         
  Den nye Mathallen, tegnet av Eder Biesel Arkitekter, skulle oppføres på torget i Bergen. I første etasje skulle det legges til rette for torghandel, mens det i andre etasje skulle gjøres plass til bl.aTuristinformasjonen.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjekt
Mathallen, Bergen

Byggherre
Bergen kommune

Prosjekttype
Fundamentering av nybygg med jetpeler

Oppdragsgiver
Stolz Entreprenør AS

Byggeår
2010/2011

Grunnforhold
Under et bærelag av subbus, bestod grunnen av bløte humusholdige fyllmasser ned til ca. 6-8m, med store innslag av bolverk, vertikale stokker og annet organisk materiale.

Løsning
22 vertikale jetpeler.

Media
Prosjektbeskrivelse
   
         
         

Bygget var planlagt direktefundamentert med plate på mark, men dette viste seg umulig å utføre pga. innlekkasje av vann i byggegropa, innvasking av finstoff, en vestlig løsere grunn enn forutsatt og problemer med treverk som bolverk, tømmerkasser og vertikale stokker/peler i grunnen. Nettopp den store mengden med friskt treverk i grunnen, gjorde at det ble besluttet å benytte jetpeler som fundamentering av nybygget.


 
 
Lignende prosjekter

Presidentveita, Trondheim
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
 
Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
 
Børspassasjen, Oslo
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
Presidentveita, Trondheim
         
  I kvartalet Munkhaugveita, Schults gate, Presidentveita i Trondheim skal Peab oppføre to boligbygg i tre plan uten kjeller. I grunnen er det et rundt tre meter dypt kulturlag som skal berøres i minst mulig grad.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
   

Prosjektype
Fundamentering av nybygg

Byggherre
Presidentveita AS

Oppdragsgiver
Peab AS

RIB
Karl Knudsen AS

RIG
Sweco AS

Peleløsning
Riksantikvaren/
Multiconsult

Byggeår
2012

Omfang
37 stk. ø1,4 m jetpeler med lengder på 3 m.

Prosjektadresse
Presidentveita,
7013 Trondheim

Media
pdflogoProsjektbeskrivelse
googlemap Kartbeskrivelse

   
         
         

Med bakgrunn i ønske fra Riksantikvaren ble det besluttet at byggene skulle fundamenteres på jetpeler som bærer på spissen. Gjennom kulturlaget ble det etablert foringsrør.

Grunnforhold
Terrenget på tomten ligger på kote 12.0 – 12.5. I øvre del er det 0.5 – 1.0 m oppfylt sand og grus. Under laget med oppfylt sand og grus ligger et kulturlag ned til kote 8.9 – 10.1. Videre i dybden er det sand og grus til stor dybde. Det forventes overgang til silt og leire med dybden. Fjellet ligger dypt, kanskje over 100 m under terreng.
Det antas at grunnvannet ligger på ca. kote 3.0.

Løsning
Kulturlaget som er vernet gav føringer for fundamenteringsløsningene. Et bygg som ligger på terreng, uten avlastning, ville sannsynligvis få store setninger. Opprinnelig forslag var å fundamentere bygget på svevende peler (friksjonspeler). Ramming av betongpeler gjennom kulturlaget ville imidlertid medfør skader på kulturlaget.
Ønske fra Riksantikvaren var å begrense skadene på kulturlaget til et minimum. I den forbindelse så man på muligheten for å benytte jetpeler i kombinasjon med foringsrør gjennom kulturlaget. Denne løsningen ville begrense antall peler i forhold til alternativet med betongpeler, da kapasiteten til hver jetpel er større enn en betongpel. Ved å benytte jetepeler ble antall peler redusert fra 49 til 37 stk.

Peab kommuniserte med Riksantikvaren og det ble besluttet at man valgte å fundamentere boligblokkene på jetpeler.

Løsningen ble dimensjonert av Sweco (RIG) og Karl Knudsen (RIB). Følgende løsning/utførelse ble valgt:

• Det etableres foringsrør gjennom kulturlaget til ok jetpel. For opptak av horisontal-krefter etableres 4 peler med en helningsvinkel på 10 grader.
• Jetpeler etableres med ok pel i nivå med uk foringsrør. Basert på bæreevne-beregninger etableres jetpelene med diameter på 1,4m.
• Umiddelbart etter at jetpel er ferdig etablert, vaskes massene (returmasser fra produksjon av jetpeler) i foringsrøret ut.
• Det fylles opp med betong (B45) i nedre del av foringsrøret. Dette gjøres for å sikre en bedre kvalitet i overgangen mellom jetpel og fabrikkbetong i foringsrøret.
• Umiddelbart etter tres armering ned til riktig nivå i jetpelen slik at lastoverføringen sikres.
• Deretter vil foringsrøret bli utstøpt slik at man sikrer en kontrollert lastoverføring mellom jetpel og byggets bæresystem.

Konklusjon
Prosjektet ble gjennomført uten problemer eller hindringer. Alle peler ble satt på 8 dager.

Setningsmålinger på intilliggende bygg og på jordoverflaten/kulturlaget oversteg aldri målenøyaktigheten på 2 mm. Målinger ble tatt før, under og etter produksjon.

Kravet til fasthet i pelene var satt til 8 MPa. Fastheten kan i stor grad styres med produksjonsparametere og sementinnhold ut i fra hva det er behov for.

Trykktester viste at den midlere trykkfastheten i returmassene lå på rundt 12 MPa. (Fastheten på returmassene ligger gjerne 16-17% under pelenes fasthet grunnet høyere finstoffinnhold.)


{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?q=Presidentveita,+Trondheim&hl=no&ie=UTF8&sll=63.429829,10.455759&sspn=0.067108,0.264187&oq=presidentveita&hnear=Presidentveita,+7013+Trondheim,+S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag&t=m&hq=&z=14&ll=63.429913,10.396301&output=embed{/iframe}
 
 
Lignende prosjekter

Clarion Hotel Ernst, Kristiansand
Jetpeler for nybygg satt gjennom leire og ned på fastere jordlag. Pelens diameter er økt i bunn.
Les mer

 
 
Mathallen, Bergen
Nybygg fundamentert på jetpeler. Jetpelene måtte her gjennom mye bolverk og treverk.
Les mer
 
Børspassasjen, Oslo
Refundamentering av verne-verdige fasader og funda-mentering av nybygg til fjell.
Les mer
Børspassasjen, Oslo
         
  Fred Olsen gate 1 / Skippergata 10 (Børspassasjen) ligger i Oslo sentrum, rett ved Oslo Børs. Seltor Øst AS har fått i oppdrag av Stor-Oslo Prosjekt AS å rehabilitere / bygge nytt bygg.  
         
    Prosjektfakta    
         
         
    Prosjekt
Børspassasjen

Byggherre
Stor-Oslo Prosjekt AS

Prosjekttype
Fundamentering av nybygg og refundamentering

Oppdragsgiver
Seltor Øst AS

Byggeår
2011

Metode
J2

Pelediametre
1,5 - 2,0 m

Krav
Ingen setninger

Media
Prosjektbeskrivelse
Seltors blogg
   
         
         

Eksisterende bygg er oppført på slutten av 1800-tallet. Bygget er gjennomgående mellom Fred Olsens gate og Skippergata. Fasadene er identiske og er bevaringsverdige.

{iframe width="480" height="270" }https://maps.google.no/maps?f=q&source=s_q&hl=no&geocode=&q=Fred+Olsen+gate+1&aq=&sll=61.255006,9.248258&sspn=4.620734,16.907959&ie=UTF8&hq=&hnear=Fred+Olsens+gate+1,+Sentrum,+0152+Oslo&t=m&z=14&ll=59.908754,10.74707&output=embed{/iframe}
Vis større kart
 
 
Lignende prosjekter

Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
 
Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
 
Lorem ipsum
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muto ena eationem..
Les mer
Fundamentering av nybygg
       
nybygg 668x250  
       
Jetpeler er ikke så ofte brukt til fundamentering av nybygg, men ved noen situasjoner vil det være lønnsomt i forhold til konvensjonelle fundamenteringsmetoder. Disse situasjonene oppstår gjerne hvis det er vanskelige grunnforhold.

Eksempler på vanskelige grunnforhold kan være:

- Når berg ligger dypt
- Når det ligger et kulturlag som skal bevares for ettertiden i grunnen
- Når det er mye treverk i grunnen

Jetpelene kan lages med en mindre pel opp til konstruksjonen og en større pel i bunn. Man kan da sette peler med en veldig stor spissmotsstand noe som gir en stor bæreevne.

Ved kulturlag i grunn kan man gå ned med tynne foringsrør og lage en stor jetpel under kulturlaget. Grunnet stor kapasitet på jetpelene kan man kutte ut svært mange pelepunkter i forhold til konvensjonelle peler, noe som gir redusert belastning for kulturlaget.

Ved treverk i grunnen er jetpeler gunstig da treverket kan eroderes bort med jetstålens erosjonskraft. 

Eksempelprosjekter fundamentering av nybygg:


Presidentveita, Trondheim
Fundament for nybygg med jetpeler satt under et verneverdig kulturlag.
Les mer


 
Mathallen, Bergen
Nybygg fundamentert på jetpeler. Jetpelene måtte her gjennom mye bolverk og treverk.
Les mer


 
Clarion Hotel Ernst, Kr.sand
Jetpeler for nybygg satt gjennom leire og ned på fastere jordlag. Pelens diameter er økt i bunn.
Les mer© 2017-2019 Jetgrunn AS | Postboks 337 Sentrum, 3701 Skien | Org.nr.: 959 646 821 | Tlf.: +47 35 52 05 30 | Email: post[a]jetgrunn.no
Kontakt oss | Briefly in English